Waar is diamant goed voor?

Diamant is een steen van schoonheid en perfectie. Het feit dat een diamant alleen kan worden gevormd en geslepen met een andere diamant toont de kracht en de macht van de steen. Zijn hardheid komt van de koolstofatomen in de steen die zich sterk aan elkaar hechten, waardoor de steen bijna onverwoestbaar is. Diamant komt voor in een grote verscheidenheid van kleuren, zoals wit, zwart, kleurloos, roze, geel, rood, oranje, groen, bruin, blauw en zelfs grijs. Deze kostbare steen is al bekend sinds het begin van de geschiedschrijving, waardoor het uiterst moeilijk is om te zeggen wanneer de mens diamant heeft ontdekt. De vroegst bekende vindplaats van diamanten zou zich ergens in het huidige India bevinden. De naam is afgeleid van het Griekse woord voor “onoverwinnelijk”. Naast de waarde en de erfenis van diamanten, bezitten zij ook zeer krachtige genezende eigenschappen. Behalve de stenen diamanten die we voornamelijk in sieraden terugzien, kun je ook een diamond painting kopen om het als kunstwerk in je huis op te hangen!

Lees hieronder meer over wat de functie van een diamant is.

Goddelijke energie

Door de eeuwen heen is diamant beschouwd als de steen der winnaars en zou het toegang geven tot krachtige goddelijke energie. Dit is de reden waarom koningen, koninginnen, keizers en farao’s diamanten op hun kleding of hoofddeksels droegen. Deze personen werden door anderen gezien als wezens met een hogere macht, en als mensen die in staat zijn Goddelijke energie te kanaliseren. In de huidige tijd worden diamanten vooral gebruikt als versiering vanwege hun pure schoonheid en schittering. Veel mensen kennen diamanten als een teken van liefde en relaties, omdat ze meestal in trouw- en verlovingsringen worden gebruikt. “Een diamant is voor altijd”, een populaire zin die we vast allemaal wel eens gehoord hebben.

Genezend

Diamant is een steen met een zeer hoge frequentie die alle chakrakanalen kan openen en positieve helende eigenschappen afgeeft. Deze steen wordt nauw geassocieerd met het 7e chakra (kruinchakra) omdat het lichaam en geest verenigt tot één spiritueel wezen. Hierdoor helpt hij ons diep in ons bewustzijn te reiken en alle soorten spirituele deuren te openen. Diamanten bevorderen ongelooflijke kracht, verbetering van emotionele groei, en eindeloze liefdevolle energie. Ze zullen zelfrespect, zelfliefde en onvoorwaardelijke liefde voor jou en de mensen in je nabijheid aantrekken.

Krachtige energie

Diamanten bezitten een zeer krachtige energie die veel mensen als vanzelfsprekend beschouwen. Wanneer men deze energie aanboort, zal men ontdekken dat het de innerlijke visie enorm verbetert. Dit gebeurt doordat men kan zien en beseffen hoeveel liefde en tederheid men ontvangt van anderen en van de wereld zelf. Het is een juweel van grote kracht en waarheid, dat ons laat zien dat we niet voor lief moeten nemen wat we al hebben. Het geluk dat door je lichaam stroomt als je diamanten draagt, komt niet alleen door wat ze vertegenwoordigen, maar is te danken aan de positieve energieën die vrij door het lichaam stromen.

Lees ook: Wat zijn de voordelen van een nieuw dak?

Wat zijn de voordelen van een nieuw dak?

Er zijn veel voordelen van het hebben van een nieuw dak geïnstalleerd op een huis. Een dak is een van de belangrijkste onderdelen van het huis. Het helpt om het interieur te beschermen tegen kou, vuil, sneeuw, regen, wind en andere potentiële gevaren of risico’s. Het zorgt er ook voor dat het huis er beter uitziet omdat het een belangrijk onderdeel van de buitenkant is. Nieuwe daken helpen om gezondheidsrisico’s te voorkomen en houden de warmte binnen het huis. Het helpt ook om het huis veiliger te maken, een hogere waarde te geven en bij te dragen aan het redden van het milieu.

Oudere dakbedekking en dakshingles kunnen schimmel, bacteriën en andere gevaren voor de gezondheid in zich hebben. Hierdoor wordt de lucht in het hele huis vervuild. De bewoners hebben een hoog risico op allergieproblemen en infecties aan de luchtwegen. Dit kan leiden tot dure rekeningen voor medische zorg en kostbare tijd die moet worden doorgebracht in ziekenhuizen en dokterspraktijken. Ook kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan als er geen medische behandeling wordt gegeven.

Warmte gaat in veel gevallen door oudere daken naar buiten. Dit maakt het moeilijker om tijdens koudere maanden een warm huis te hebben en de verwarmings-, gas- of elektriciteitsrekening te verhogen. Het is te vergelijken met een mens die het koud heeft en geen muts op zijn hoofd heeft om warm te blijven. Nieuwere dakbedekking is energiezuiniger en goed voor het milieu. Minder energie die gebruikt moet worden is goed voor het milieu.

Laten we eens kijken naar de voordelen hieronder.

Verhoogt de waarde

Nieuwe dakbedekking verhoogt de waarde van huizen. Het helpt potentiële kopers om het te zien als een nieuw huis en de verkopers zijn in staat om kopers te vinden gemakkelijker. Bijna de helft van het uitzicht van het huis door kopers in veel gevallen is het dak. Dit maakt het tot een verstandige investering voor iedereen die van plan is om hun huis te verkopen of de waarde ervan te verhogen om meer rijk te worden.

Milieuvriendelijk

Nieuwere daken kunnen worden geïnstalleerd op milieuvriendelijke manieren. Ze kunnen worden gemaakt van materialen die helpen om de planeet te redden. Dit maakt deze optie te zijn een geweldige optie voor degenen die willen een verschil maken in de samenleving. Veel plaatsen in de wereld waar het redden van het milieu wordt aangemoedigd doen aanbevelen en proberen om hun bewoners te belonen voor het kiezen van deze optie.

Bevordert de veiligheid

Het hebben van een nieuw dak op een huis helpt de veiligheid te bevorderen. Een oud dak kan in sommige gevallen instorten of een deel van het huis instabiel maken. Een sneeuwstorm of wind kan ervoor zorgen dat bewoners in het huis in een noodsituatie terecht kunnen komen. Het dak kan instorten en zij kunnen vast komen te zitten in de woning.

Lees ook: Wat is straling en wat zijn de risico’s?

Wat is straling en wat zijn de risico’s?

Straling is energie die afkomstig is van een bron en door de ruimte reist en in staat kan zijn door verschillende materialen heen te dringen. Licht, radio en microgolven zijn soorten straling die niet-ioniserend worden genoemd. Het soort straling dat in dit artikel wordt besproken, wordt ioniserende straling genoemd omdat het geladen deeltjes (ionen) in materie kan produceren.

Ioniserende straling wordt geproduceerd door onstabiele atomen. Onstabiele atomen verschillen van stabiele atomen omdat onstabiele atomen een overmaat aan energie of massa of beide hebben. Straling kan ook worden geproduceerd door hoogspanningsapparatuur (b.v. röntgenapparatuur).

Atomen met onstabiele kernen worden radioactief genoemd. Om stabiliteit te bereiken, geven deze atomen de overtollige energie of massa af, of zenden ze die uit. Deze uitstoot wordt straling genoemd. De soorten straling zijn elektromagnetisch (zoals licht) en deeltjes (d.w.z. massa die wordt afgegeven met de energie van beweging). Gammastraling en röntgenstraling zijn voorbeelden van elektromagnetische straling. Gammastraling ontstaat in de atoomkern, terwijl röntgenstraling afkomstig is uit het elektronische deel van het atoom. Bèta- en alfastraling zijn voorbeelden van deeltjesstraling.

Interessant is dat er overal in onze omgeving een “achtergrond” van natuurlijke straling is (ubiquitous). Alomtegenwoordige achtergrondstraling is afkomstig uit de ruimte (d.w.z. kosmische straling) en van in de natuur voorkomende radioactieve materialen die zich in de aarde en in levende wezens bevinden.

Om jezelf minder te exposeren aan straling kun je kijken naar lead shielding solutions.

Wat zijn de risico’s?

Inzicht in het soort straling dat iemand opvangt, de manier waarop iemand wordt blootgesteld (uitwendig of inwendig) en hoe lang iemand wordt blootgesteld, zijn allemaal belangrijk voor het inschatten van de gezondheidseffecten.

Het risico van blootstelling aan een bepaalde radionuclide hangt af van:

  • De energie van de straling die het uitzendt.
  • Het soort straling (alfa, bèta, gamma, röntgenstraling).
  • De activiteit (hoe vaak zendt het straling uit).
  • Of de blootstelling uitwendig of inwendig is:
  • Uitwendige blootstelling is wanneer de radioactieve bron zich buiten jouw lichaam bevindt. Röntgenstralen en gammastralen kunnen door jouw lichaam gaan en daarbij energie afgeven.
  • Inwendige blootstelling is wanneer radioactieve stoffen in het lichaam terechtkomen door eten, drinken, ademen of injectie (bij bepaalde medische ingrepen). Radionucliden kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid als grote hoeveelheden worden ingeademd of ingeslikt.
  • De snelheid waarmee het lichaam de radionuclide na inname of inademing metaboliseert en elimineert.
  • Waar de radionuclide zich in het lichaam concentreert en hoe lang hij daar blijft.

Lees ook: Voordelen van het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten in jouw bedrijf

Voordelen van het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten in jouw bedrijf

De redenen om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen zijn talrijk, met inbegrip van de verbetering van het bedrijf, pure noodzaak of verdere uitbreiding. Dit zijn allemaal voordelen die jouw bedrijf vooruit kunnen helpen, ook al kan het inhuren van een buitenlander een uitdaging vormen met betrekking tot de bureaucratie en de wetten.

Het invullen van de juiste positie

Soms zijn er functies in jouw bedrijf waarvoor er een tekort is aan geschoolde werknemers uit jouw land. Elk land heeft gebieden waar niet genoeg deskundigen zijn. Dit is waar medewerkers uit Polen een geweldige aanvulling kan zijn voor het bedrijf. Er zijn praktisch duizenden en duizenden mensen over de hele wereld die de positie kunnen invullen en u de expertise kunnen bieden die uw bedrijf nodig heeft.

Goedkopere arbeidskrachten

Economisch sterkere landen hebben meer kansen op werk dan landen met economische problemen, wat betekent dat veel geschoolde werknemers niet de kans krijgen om in hun thuisland te werken. Zij zullen overal werk zoeken, vooral in meer ontwikkelde landen waar de standaard hoger ligt. Het voordeel van een buitenlandse werknemer is echter dat hij met een lager salaris zal instemmen, alleen maar om eindelijk wat te kunnen verdienen. De drang om in hun levensonderhoud te voorzien maakt hen tot goedkopere arbeidskrachten, ook al zijn ze deskundig in wat ze doen. Als gevolg daarvan krijgt jouw bedrijf goedkope arbeidskrachten en een kans om winst te maken op de internationale markt.

Vreemde taal en kennis

Als je jouw zinnen hebt gezet op een specifieke markt of een wereldwijde business, heb je iemand nodig die de taal en de markt in kwestie kent. De beste optie zou in dit geval zijn om een persoon uit de markt in dienst te nemen die effectief kan communiceren met mensen van belang en culturele verschillen kan begrijpen, en ook een manier weet om ze te verzoenen. Het is de persoon die in staat zal zijn om buitenlandse zakendeals voor jou te sluiten.

Lees ook: Wat moet je weten voordat je een strandhuis koopt?

De helende kracht van kunst

Creatieve activiteiten, zoals diamond painting eigen foto, kunnen stress verlichten, de communicatie bevorderen en cognitieve achteruitgang helpen tegengaan.

De titel van een documentaire film, I Remember Better When I Paint, vat de bevindingen samen van een groeiend aantal onderzoeken naar de cognitieve effecten van het maken van kunst. De film laat zien hoe tekenen en schilderen herinneringen stimuleerden bij mensen met dementie en hen in staat stelden zich opnieuw met de wereld te verbinden. Mensen met dementie zijn niet de enigen die er baat bij hebben. Studies hebben aangetoond dat het uiten van zichzelf door middel van kunst ook mensen met depressie, angst of kanker kan helpen. En het is in verband gebracht met een beter geheugen, redeneren en veerkracht bij gezonde oudere mensen.

De heilzame effecten van creëren zijn niet afhankelijk van iemands vaardigheden of talenten. Het gaat om het proces, niet om het product.

Waarom is kunst een goed medicijn?

Tientallen jaren van onderzoek hebben aangetoond dat bij mensen met dementie en andere progressieve neurologische aandoeningen, het vermogen om kunst te maken blijft bestaan lang nadat spraak en taal zijn afgenomen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het maken van beeldende kunst stress kan verminderen en ontspanning kan bevorderen bij mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of aan huis gebonden zijn als gevolg van ziekte.

Als mensen eenmaal bezig zijn, merken ze vaak dat ze plezier hebben en gaat de tijd sneller voorbij.

Kunst speelt ook een belangrijke rol bij het helpen van mensen in bijzonder moeilijke tijden, zoals het levenseinde.

Waarom is kunst een goede preventie?

Recent onderzoek suggereert dat om cognitieve achteruitgang af te wenden, het doen van creatieve activiteiten effectiever kan zijn dan alleen het waarderen van creatieve werken. Een rapport uit 2017 van de Mayo Clinic Study of Aging gaf aan dat 70-plussers die knutselprojecten deden een lager risico hadden op het ontwikkelen van een milde cognitieve stoornis dan degenen die boeken lazen. In een Duitse studie uit 2014 hadden gepensioneerden die schilderden en beeldhouwden grotere verbeteringen in ruimtelijk redeneren en emotionele veerkracht dan een vergelijkbare groep die kunstwaarderingslessen volgde.

Lees ook: Wat moet je weten voordat je een strandhuis koopt?

Wat moet je weten voordat je een strandhuis koopt?

Het kopen van een strandhuis kan zorgen voor een uitstekend rendement op de investering, een betrouwbare inkomstenstroom, en toegang tot een heerlijke vakantieplek. Veel investeerders in strandhuisjes kopen huizen die ze vervolgens verhuren tijdens het toeristische hoogseizoen. Een eigenaar van een strandhuis in een warmere land kan het huis te huur aanbieden van november tot april, wanneer de bewoners van koudere staten hunkeren naar zonneschijn.

Veel strandhuisinvesteerders beweren dat hun huuropbrengsten voor de koudere helft van het jaar hun uitgaven voor het hele jaar dekken. Zo kunnen ze in feite gratis in het huis wonen tijdens het laagseizoen.

Alvorens de sprong in het diepe te wagen, is het essentieel om de onderliggende economie te begrijpen. De nadelen zijn onder andere hoge financieringskosten, exorbitante verzekeringstarieven, en overvloedige rekeningen, plus de algemene hoofdpijn van het beheer van onroerend goed.

Hoe koop je een strandhuis?

De timing van de markt is een cruciale overweging bij het kopen van een stuk onroerend goed. De meeste hypotheken vereisen een aanbetaling van 20% of minder, dus investeerders gebruiken vaak een aanzienlijke hoeveelheid hefboomwerking. Wanneer de leverage hoog is, hebben prijsbewegingen meestal een veel grotere impact op het rendement dan inkomsten uit een actief.

Een strandhuis hoeft niet bezet te worden, dus de prijzen zijn nog procyclischer dan voor andere woningen. Als de economie de afgelopen jaren goed is geweest en de vastgoedprijzen stijgen, dan is de markt waarschijnlijk toe aan een correctie. Op dezelfde manier geven lagere prijzen en een depressieve economie aan dat het een goed moment is om te kopen. De Case-Shiller indexen bieden investeerders een manier om de algemene toestand van de vastgoedmarkt te bepalen.

Bij het kopen van een strandhuisje gelden dezelfde overwegingen als bij het kopen van een huis. Eigenaars die voor het eerst een huis huren, moeten echter voorzichtig zijn. Inspecteer altijd het huis, bij voorkeur met de hulp van professionals, en praat met de eigenaars. Bekijk de eigendomsakte, bepaal de mate van criminaliteit in de buurt, en houd rekening met de geschiedenis van het gebied tijdens orkanen en overstromingen.

Lees ook: Diensten die online banken niet kunnen leveren

Diensten die online banken niet kunnen leveren

Online banken hebben de manier waarop we bankieren ten goede veranderd. Online klanten kunnen meer geld verdienen, minder kosten betalen, en genieten van het gemak van bankieren vanaf hun computer of smartphone.

Voor meer vragen over bankieren kun je terecht bij klantenservice sns bank.

Hier zijn twee voordelen van het gebruik van een bank die fysieke locaties biedt.

Onmiddellijke kascheques en postwissels

Moet je een aankoop doen, maar is een kaart of een persoonlijke cheque gewoon niet genoeg? Voor sommige transacties, zoals huisaankopen en bepaalde soorten stortingen, heb je  “vrijgegeven” geld nodig. Dat betekent meestal dat je een cheque moet meenemen, geld naar een rekening moet overmaken of een postwissel moet geven.

Online banken kunnen kascheques leveren, maar je zult er geen kunnen krijgen op dezelfde dag dat je het aanvraagt. In plaats daarvan plaatst je meestal een bestelling online en wacht ujeeen paar dagen tot de cheque per post wordt bezorgd. Je kunt extra betalen om de cheque ’s nachts te laten bezorgen, maar voor service op dezelfde dag zul je naar een bankkantoor moeten gaan.

Wachten op een cheque per post is niet altijd haalbaar. Misschien weet je een dag of twee voor je de cheque nodig hebt nog niet precies hoeveel hij waard is. Het is fijn om de flexibiliteit te hebben om dingen te veranderen zonder jouw fondsen vast te zetten. Als je meerdere cheques bestelt en een ongebruikte cheque per post wilt annuleren, moet je genoeg geld in kas hebben om alle cheques te kunnen betalen, zelfs de cheques die je probeert te annuleren.

Als je op zoek bent naar het perfecte appartement of op het laatste moment moet onderhandelen over de aankoop van een huis, is directe toegang een must.

Opnemen en storten van contant geld

Het komt tegenwoordig zelden voor dat ujeeen aanzienlijk bedrag aan contant geld nodig hebt, maar als dat zo is, is het fijn om de mogelijkheid te hebben om op te nemen wat je nodig hebt. Je wilt bijvoorbeeld op korte termijn een tweedehands auto kopen.

Een aanzienlijk bedrag uit een gemiddelde geldautomaat halen is moeilijk. Er zijn manieren om grote bedragen op te nemen van online bankrekeningen, maar daarvoor moet je mogelijk naar een partnerbank of kredietunie die bereid is om jouw verzoek namens de online bank in te willigen.

Met een rekening bij een fysieke bank of kredietunie is geld opnemen net zo eenvoudig als het invullen van een opnamebewijs in het bankkantoor. Je kunt ook snel en gemakkelijk extra geld op jouw rekening storten. Contant geld bewaren is onveilig, en sommigen vinden het verleidelijk om extra geld uit te geven. Een fysiek bankkantoor maakt het makkelijk om dat geld veilig op je rekening te zetten.

Lees ook: Dingen die je moet weten voordat je naar Nederland gaat

Dingen die je moet weten voordat je naar Nederland gaat

Nederland is een van de populairste bestemmingen in Europa. Nederland staat niet bekend om het platteland, het eten en de cultuur, maar vooral om de hoofdstad: Amsterdam. De prachtige grachtenstad, met de iconische grachtenpanden, vol met winkels, cafés en natuurlijk de beroemde Amsterdamse coffeeshops. Jong en oud, er is voor iedereen wat te doen in deze stad. Hoewel Amsterdam, en daarmee Nederland, elk jaar miljoenen toeristen trekt, helpt het wel om je reis een beetje voor te bereiden, zodat je er zeker van kunt zijn dat je het meeste uit je tijd in Nederland kunt halen. Om die reden hebben we tips verzameld voor degenen die Amsterdam (en daarbuiten) voor het eerst bezoeken! Dus zonder verdere omhaal, hier zijn een paar dingen die je moet weten voordat je naar Nederland gaat!

Er zijn overal fietsen

Vlogs, blogs, filmpjes, ze overdrijven niet, er zijn in feite meer fietsen dan mensen in Nederland. Je zult zien dat er in veel straten een fietspad is, of dat fietsen gewoon de weg delen met auto’s, dus je moet extra voorzichtig zijn als je de straat oversteekt!

Loop niet op de fietspaden

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar als toerist of reiziger moet je hier even aan wennen, omdat fietspaden nogal op voetpaden kunnen lijken. Aangezien Nederlanders met een behoorlijke snelheid fietsen, is het belangrijk om veilig te blijven en op de voetpaden te blijven! Wanneer je een fietspad moet oversteken om de straat over te steken, kijk dan goed links en rechts om te zien of er niemand jouw kant op komt.

Geen fietsen voor jou? Geen nood, Nederland heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer

Bus, trein, metro, tram, veerboot, taxi’s, kies maar uit! Je vindt al deze vormen van openbaar vervoer alleen al in Amsterdam. De makkelijkste manier om je te verplaatsen in Amsterdam is met de tram, maar ik zou zeker treinen aanraden boven bussen als je van plan bent om naar andere steden te gaan. En na een nachtje uit is de Uber of de lokale Taxi Wateringen ook veilig om te nemen!

De trein is de makkelijkste manier om andere steden in Nederland te verkennen

Met een groot en uitgebreid treinnetwerk, en treinstations die centraal gelegen zijn, is dit veruit de makkelijkste manier om Nederland te verkennen. Misschien niet de meest betaalbare optie, maar zeker de meest comfortabele (zolang er een zitplaats is). Vermijd de spitsuren in Nederland, want de treinen kunnen overvol zijn (van 6.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.30 uur).

Plan jouw reis

Je kunt de website van de NS gebruiken om jouw treinreis te plannen, maar als je de snelste weg wilt zien, inclusief bus en tram, kijk dan op 9292.nl. Deze website, die ook beschikbaar is in het Engels, toont je de snelste weg van je voordeur naar je bestemming, maar je hebt wel een internetverbinding nodig om je reis te plannen. Deze website, of app, geeft updates wanneer treinen, trams of bussen vertraging hebben opgelopen of zelfs zijn uitgevallen, zodat je altijd over de meest actuele informatie beschikt vlak voordat je aan je reis begint.

Lees ook: Wat is een Ad Blocker (en moet je er een downloaden)?

Waarom is een skincare routine goed voor je mentale gezondheid?

Een dagelijkse reiniger, een nachtmasker of zelfs een beetje getinte vochtinbrengende crème kunnen het uiterlijk van je huid redden – en grote gevolgen hebben voor je emotionele welzijn.

Bekijk hier alle Rituals Sale producten  en lees in de onderstaande blog waarom het onderhouden van je huid goed is voor je mentale gezondheid.

Een huidverzorgingsroutine zorgt voor stabiliteit in je dag, wat je mentale gezondheid ten goede komt

Een van de grootste dingen die we momenteel meemaken is de overgang van het voortdurend onderweg zijn naar het voortdurend thuis zijn. Wat er tijdens die overgang gebeurt, is dat je de structuur en routine van je dag verliest. Die routines omvatten gezonde eetgewoonten, lichaamsbeweging, dagboeken schrijven en huidverzorging. Die routines zijn cruciaal voor je algehele gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen die minder consistente routines hebben gedurende de actieve delen van hun dag hadden meer kans op depressieve en bipolaire stoornissen, stemmingsproblemen, eenzaamheid, en minder geluk.

Deze routines voelen goed en werken als een troostende kracht in je leven, ze geven een anker aan je dag en dienen als een punt van stabiliteit in je week. Op kleine schaal kun je zelfs het gevoel hebben dat je iets bereikt hebt. Vooral nu, vanwege COVID-19, is het van vitaal belang om gedurende de week enkele routines aan te houden, anders begint de ene dag in de andere over te lopen. Vooral nu is een fantastische tijd om de vruchten van deze gewoonten te plukken.

Focussen op iets leuks doen voor jezelf helpt een piekerspiraal te stoppen

Het kan zijn dat bepaalde momenten van de dag opdringerige gedachten oproepen, maar je kunt de negatieve gedachten doorbreken met zelfzorg. Patiënten die last hebben van angst en depressie melden vaak dat hun toestand 30 minuten tot een uur voor het slapen gaan verergert. Dit is het moment waarop ze meer tijd hebben om te luieren, wat voor veel mensen de zorgen vergroot. Als je bezig bent met een activiteit, zoals het wassen, tonifiëren en hydrateren van je gezicht, kun je uit je hoofd komen en je concentreren op wat je aan het doen bent. (Dit geldt voor elke activiteit die je bezig houdt, zoals werken aan een nieuw project, eten koken, of wandelen met je hond in de buurt).

De verzorging van je huid biedt ook een mogelijkheid tot mindfulness. Mindfulness is wanneer je je concentreert op gewaarwordingen die je in het huidige moment ervaart zonder er een oordeel over te vellen (het kalmerende gevoel van warm water, bijvoorbeeld). Van deze beoefening is aangetoond dat het depressie en angst kan bufferen door zorgen en piekeren te stoppen, volgens een studie over meer dan 1.100 volwassenen die in maart 2019 is gepubliceerd in Frontiers in Psychology. Door je een paar minuten met deze activiteit bezig te houden, kun je je hersenen helpen zich los te maken van minder gezonde, spiraalvormige denkpatronen.

Lees ook: Wat is een Ad Blocker (en moet je er een downloaden)?

Wat is een Ad Blocker (en moet je er een downloaden)?

Ad blockers zijn zeer populair nu. Deze apps en browserextensies zijn ontworpen voor desktops, laptops, tablets en smartphones en geven je de webinhoud die je zoekt terwijl je de knipperende, knipperende advertenties verwijdert.

Wat is een advertentie-blokker?

Een ad blocker is een tool die advertenties verwijdert terwijl je op het web surft. Er zijn veel advertentie-blokkers die er zijn voor jou om uit te kiezen, en ze variëren op dingen zoals prijs (van volledig gratis tot premium) en effectiviteit (niet alle advertentie-blokkers vangen alle online advertenties die er zijn).

Een ad blocker installeren – ja of nee?

Dus, is het aan te raden om eentje te downloaden? Om je te helpen een beslissing te nemen, geven we je een paar redenen waarom je er een moet downloaden.

Het maakt het surfen veiliger

Aanvallers kopen nu advertentieruimte op in enkele van ’s werelds populairste websites en laden deze met kwaadaardige advertenties die grote schade kunnen aanrichten aan jouw computer en jouw gegevens. De snelste en eenvoudigste manier om dit in de kiem te smoren is door online advertenties te blokkeren.

Een advertentieblokkering zal je helpen veel online advertenties te verwijderen en de kans op malafide aanvallen te verminderen. Maar advertentie-blokkers blokkeren niet alle advertenties – in feite betalen veel bedrijven goed geld aan advertentie-blokkerende ontwikkelaars om hun advertenties te whitelisten. Dus je moet een paar aanvullende stappen nemen om ervoor te zorgen dat je echt beschermd bent.

Het stopt advertentieservers om je te volgen

Ad servers leveren niet alleen advertenties aan jouw browser – ze houden ook graag in de gaten wat je online doet en verzamelen allerlei persoonlijke informatie over jou en jouw gewoontes die vervolgens kunnen worden verkocht aan derden, of worden gebruikt om u nog meer gerichte reclame te sturen. Ad blockers beweren dat ze de advertentieservers niet meer kunnen volgen.

Het zorgt ervoor dat jouw pagina’s sneller worden geladen

Wanneer jouw advertentieblokker de analytische code, tekst en beeldmateriaal dat bij elke online advertentie wordt geleverd, stopt, is jouw browser vrij om zich te concentreren op het laden van de werkelijke inhoud van de site die je wilt bezoeken – bijvoorbeeld het artikel dat je wilt lezen of de video die je wilt streamen – zonder afleiding.

Lees ook: 5 Verrassende gezondheidsvoordelen van tuinieren