De helende kracht van kunst

Creatieve activiteiten, zoals diamond painting eigen foto, kunnen stress verlichten, de communicatie bevorderen en cognitieve achteruitgang helpen tegengaan.

De titel van een documentaire film, I Remember Better When I Paint, vat de bevindingen samen van een groeiend aantal onderzoeken naar de cognitieve effecten van het maken van kunst. De film laat zien hoe tekenen en schilderen herinneringen stimuleerden bij mensen met dementie en hen in staat stelden zich opnieuw met de wereld te verbinden. Mensen met dementie zijn niet de enigen die er baat bij hebben. Studies hebben aangetoond dat het uiten van zichzelf door middel van kunst ook mensen met depressie, angst of kanker kan helpen. En het is in verband gebracht met een beter geheugen, redeneren en veerkracht bij gezonde oudere mensen.

De heilzame effecten van creëren zijn niet afhankelijk van iemands vaardigheden of talenten. Het gaat om het proces, niet om het product.

Waarom is kunst een goed medicijn?

Tientallen jaren van onderzoek hebben aangetoond dat bij mensen met dementie en andere progressieve neurologische aandoeningen, het vermogen om kunst te maken blijft bestaan lang nadat spraak en taal zijn afgenomen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het maken van beeldende kunst stress kan verminderen en ontspanning kan bevorderen bij mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of aan huis gebonden zijn als gevolg van ziekte.

Als mensen eenmaal bezig zijn, merken ze vaak dat ze plezier hebben en gaat de tijd sneller voorbij.

Kunst speelt ook een belangrijke rol bij het helpen van mensen in bijzonder moeilijke tijden, zoals het levenseinde.

Waarom is kunst een goede preventie?

Recent onderzoek suggereert dat om cognitieve achteruitgang af te wenden, het doen van creatieve activiteiten effectiever kan zijn dan alleen het waarderen van creatieve werken. Een rapport uit 2017 van de Mayo Clinic Study of Aging gaf aan dat 70-plussers die knutselprojecten deden een lager risico hadden op het ontwikkelen van een milde cognitieve stoornis dan degenen die boeken lazen. In een Duitse studie uit 2014 hadden gepensioneerden die schilderden en beeldhouwden grotere verbeteringen in ruimtelijk redeneren en emotionele veerkracht dan een vergelijkbare groep die kunstwaarderingslessen volgde.

Lees ook: Wat moet je weten voordat je een strandhuis koopt?